ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π. Ε.

Υπό Ειδική Εκκαθάριση


Tσόντζα 3 - Κοζάνη, 50100

Τηλ. 24610 42174 - 6

Fax. 24610 42191

e-mail : info@kozanibank.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜOI

2013    2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διαδικασία πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων πελατείας 

Η υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, ευχαριστεί τους πελάτες που ήδη τακτοποίησαν τις υποχρεώσεις τους και ενημερώνει ότι συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλαίσιο.

Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των δόσεων και προκαταβολών έναντι των δανείων πρέπει να διενεργείται στους λογαριασμούς που τηρεί η Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας στις ακόλουθες Τράπεζες, (στο ταμείο των υπόψη Τραπεζών ή μέσω e-banking) με την αναγραφή οπωσδήποτε στο παραστατικό της πληρωμής/κατάθεσης της επωνυμίας του οφειλέτη, του Α.Φ.Μ. και του αριθμού του δανειακού λογαριασμού.

 

ALPHA  BANK                                       GR 60 0140 8600 8600 0200 2013 824

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                                         GR 43 0172 2750 0052 7503 2072 523

ATTICA BANK                                        GR 69 0160 8810 0000 0008 4704 326

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                 GR 97 0110 3770 0000 3774 8039 577

Τέλος, γνωστοποιείται ότι η λειτουργία του Ταμείου της Συνεταιριστικής Τράπεζας (επί της οδού Τσόντζα αριθμ. 3) θα διακοπεί από 2/1/2017.

 

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Κατάστημα της Τράπεζας, (Τσόντζα 3 Κοζάνη) ή στα τηλέφωνα: 24610 42174-6 και e-mail: info@kozanibank.gr.

 

Κοζάνη 29 Νοεμβρίου 2016

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας

Υπό Ειδική Εκκαθάριση

 

Ανακοίνωση

 της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ.  Υπό Ειδική Εκκαθάριση

προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με το τραπεζικό  προϊόν «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ» Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ανακοινώνει πως  σχετικά με το προϊόν υπό τον τίτλο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ», το οποίο αποτελούνταν από  i) προθεσμιακή κατάθεση και ii) επένδυση στο κεφάλαιο της Συνεταιριστικής, το ποσό που αντιστοιχούσε  στην προθεσμιακή κατάθεση έχει ήδη μεταφερθεί στην ALPHA BANK, ενώ για τις απαιτήσεις των πελατών  της Συνεταιριστικής αναφορικά με το ποσό που αποτελούσε επένδυση στο κεφάλαιο της Συνεταιριστικής  θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις της τραπεζικής και πτωχευτικής νομοθεσίας που διέπουν την  Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Κοζάνη, 06.10.2014

Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή,

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Ανακοίνωση

 

του Ειδικού Εκκαθαριστή της  Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής  Μακεδονίας

προς ενημέρωση του κοινού  Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της   Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/3105/08.12.2013) ανακλήθηκε η άδεια της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας   Συν. Π.Ε.», η οποία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την  επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», αριθμός Μ.Α.Ε. 23013/01ΑΤ/90/394/02.  Η ανάδοχος τράπεζα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ALPHA BANK) ανέλαβε το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής.   Η εξυπηρέτηση των δανείων της Συνεταιριστικής θα συνεχιστεί κανονικά από την Συνεταιριστική μόλις επαναλειτουργήσουν τα   καταστήματά της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τις καταθέσεις μπορείτε να λάβετε  καλώντας στο τηλέφωνο 24610-23449 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 14:30.  

Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή

Κοζάνη, 11.12.2013

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ.

Υπό Ειδική Εκκαθάριση

προς ενημέρωση των δανειοληπτών.  Δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της  Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος με τη μορφή πιστωτικού   συνεταιρισμού «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε.», τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση  και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».Η Συνεταιριστική Τράπεζα ενημερώνει τους δανειολήπτες πως η  εξυπηρέτηση των δανείων ξεκίνησε από την 07.01.2014 και μπορεί να γίνεται είτε στο κεντρικό της   κατάστημα στην οδό N. Τσόντζα 3-5, Κοζάνη, ΤΚ 501 00 είτε με κατάθεση στον  υπ’ αριθμ. 860.00.2002.013824 λογαριασμό όψεως που διατηρούμε στην ALPHA BANK. 

Σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του κοινού:

24610 - 47165  και 24610 – 23449.       

Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα

Κοζάνη, 02.01.2014