ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.  Η δική μας Τράπεζα ! Νέο Πρόγραμμα Ανακοίνωση του Ειδικού Εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας προς ενημέρωση του κοινού Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της   Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/3105/08.12.2013) ανακλήθηκε η άδεια της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας  Συν. Π.Ε.», η οποία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», αριθμός Μ.Α.Ε. 23013/01ΑΤ/90/394/02.  Η ανάδοχος τράπεζα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ALPHA BANK) ανέλαβε το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής.   Η εξυπηρέτηση των δανείων της Συνεταιριστικής θα συνεχιστεί κανονικά από την Συνεταιριστική μόλις επαναλειτουργήσουν τα   καταστήματά της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τις καταθέσεις μπορείτε να λάβετε καλώντας στο τηλέφωνο 24610-23449 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 14:30.   Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή Κοζάνη, 11.12.2013                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ. Υπό Ειδική Εκκαθάριση προς ενημέρωση των δανειοληπτών Δυνάμει της από 97/8.12.2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της  Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος με τη μορφή πιστωτικού   συνεταιρισμού «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε.», τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».Η Συνεταιριστική Τράπεζα ενημερώνει τους δανειολήπτες πως η εξυπηρέτηση των δανείων ξεκίνησε από την 07.01.2014 και μπορεί να γίνεται είτε στο κεντρικό της   κατάστημα στην οδό N. Τσόντζα 3-5, Κοζάνη, ΤΚ 501 00 είτε με κατάθεση στον υπ’ αριθμ. 860.00.2002.013824 λογαριασμό όψεως που διατηρούμε στην ALPHA BANK.  Σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του κοινού: 24610 - 47165 και 24610 – 23449.       Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνη, 02.01.2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανακοίνωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ. Υπό Ειδική Εκκαθάριση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με το τραπεζικό προϊόν «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ» Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ανακοινώνει πως σχετικά με το προϊόν υπό τον τίτλο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ», το οποίο αποτελούνταν από i) προθεσμιακή κατάθεση και ii) επένδυση στο κεφάλαιο της Συνεταιριστικής, το ποσό που αντιστοιχούσε στην προθεσμιακή κατάθεση έχει ήδη μεταφερθεί στην ALPHA BANK, ενώ για τις απαιτήσεις των πελατών  της Συνεταιριστικής αναφορικά με το ποσό που αποτελούσε επένδυση στο κεφάλαιο της Συνεταιριστικής θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις της τραπεζικής και πτωχευτικής νομοθεσίας που διέπουν την  Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Κοζάνη, 06.10.2014 Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή, ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014